top of page

Rutin för behandling av personuppgifter 

CoGig AB

Female Leader Engineer

Female Technical Engineer

Female Tech Engineer

 

Bakgrund och syfte 

Denna rutin beskriver hur CoGig AB hanterar personuppgifter, i vilka fall personuppgifter samlas in, hur de lagras, vem som har tillgång och hur länge uppgifterna sparas inom organisationen.  

CoGig AB ansvarar för talangprogrammen Female Lead Engineer, Female Technical Engineer och Female Tech Engineer. Därför är hanteringen av personuppgifter i samband med de tre talangprogrammen densamma som för CoGig. 

För frågor om behandling av personuppgifter, vänligen kontakta hello@cogig.se.

Policyn uppdaterades senast 2023-07-03.

 

Personuppgiftsansvar

CoGig AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats och i vår verksamhet. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi måste se till att du som besökare och/eller kund är medveten om att vi samlar in dina personuppgifter, hur vi gör det och varför. Vi ser bland annat till att du kan begära att få dina uppgifter ändrade, begära de uppgifter vi har om dig eller utnyttja rätten att bli helt raderad från våra system.

 

Varför behöver vi din information?

CoGig AB vill alltid ge dig maximalt värde när du besöker oss eller är kund. Det handlar till exempel om att förse dig med relevant och värdefull information. Personuppgifter och cookies som du tillhandahåller hjälper oss att ge dig en mer personlig upplevelse och föreslår även mer relevant innehåll och relevanta erbjudanden till dig.

CoGig AB samlar också in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att uppfylla, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster för dig som kund.

Vi använder även informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om tjänster från oss och erbjuda till exempel guider och nyheter som vi utifrån vad vi vet om dig bedömer att du kan ha intresse och behov av.

 

Vilken data samlas in i vilka sammanhang?
Beroende på i vilken situation du kommer i kontakt med CoGig eller våra talangprogram, kan dina personuppgifter falla inom någon av kategorierna nedan:

Ansökan om platsannons

När du skickar in din ansökan samtycker du till att CoGig AB behandlar och lagrar dina personuppgifter, samt annan information som du lämnar med din ansökan, enligt beskrivning nedan.

CoGig AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

CoGig AB kommer att lagra dina personuppgifter i upp till ett år. Uppgifterna sparas för att kunna behandla din ansökan och för ansökningsstatistik. När du ansöker ges du även möjlighet att acceptera att dina personuppgifter, inklusive ditt CV, sparas för att uppmärksamma dig på framtida karriärmöjligheter.

 

Ansökan till talangprogrammen 

När du skickar in din ansökan samtycker du till att CoGig AB behandlar och lagrar dina personuppgifter, samt annan information som du lämnar med din ansökan, enligt beskrivning nedan.

CoGig AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifterna och den information som du delar med CoGig AB via rekryteringsverktyget TeamTailor i samband med din ansökan till något av de tre talangprogrammen kommer att vara tillgängliga för utvalda representanter hos partnerföretagen för varje program upp till ett år efter avslutad programmet.

Partnerföretagen har tillgång till personuppgifterna för att nå ut till sökande med information om karriärmöjligheter och rekryteringsevenemang.

För varje program kommer olika partnerföretag att ha tillgång till dina uppgifter. För en komplett lista över vilka partnerföretag som är anslutna till talangprogrammen hänvisar vi till följande webbplatser:

www.femaleleaderengineer.se

www.femaletechengineer.se

www.femaletechnicalengineer.se

CoGig AB kommer att lagra dina personuppgifter i upp till ett år när du har ansökt till något av talangprogrammen. Uppgifterna sparas för att kunna behandla din ansökan och för ansökningsstatistik. När du ansöker ges du även möjlighet att acceptera att dina personuppgifter inklusive ditt CV sparas för att uppmärksamma dig på framtida karriärmöjligheter, samt inbjudningar till event och information om talangprogrammens vidareutveckling.  

Om du har några frågor angående hur dina personuppgifter hanteras, om du vill ändra dessa eller om du vill att vi ska radera dem, vänligen kontakta hello@cogig.se.   

 

Om din vän berättar om dig

Om någon berättar om dig kommer vi att använda dina personuppgifter för att nå ut till dig för att informera om ett talangprogram eller jobbtillfälle och uppmuntra dig att söka. Vi har följande övrig information om dig: namn, e-post, skola, inriktning och årskurs eller nuvarande arbetsplats. Denna information kommer att användas för statistik och raderas sedan.   

 

CoGgs affärsnätverk

Om du blir antagen som deltagare i något av de tre talangprogrammen kommer du att bjudas in till CoGigs affärsnätverk. För att behålla medlemskapet kommer vi att fortsätta att lagra de personuppgifter vi fått i samband med din ansökan. Om dina personuppgifter ändras uppmanar vi dig att kontakta oss hello@cogig.se med uppdaterad information, så att även framtida inbjudningar till event och liknande når dig. Om du vill lämna alumnnätverket och vill att dina uppgifter ska raderas från vårt system, inbjuder vi dig att kontakta oss hello@cogig.se.

Du kan även bli inbjuden till CoGigs affärsnätverk om du har sökt i samband med en rekrytering och vi har haft ett samtal med dig.

 

Information du väljer att dela med oss

Det främsta sättet för oss att få information är att du själv ger den till oss via ett formulär i samband med en ansökan om jobb eller talangprogram eller en inbjudan till ett event eller samarbetstillfälle. Du kan alltid i efterhand be oss att ändra information, dela din information med dig eller ta bort dig helt från våra databaser.

Vi samlar även in information via så kallade "cookies" på våra hemsidor CoGig.se, femaleleaderengineer.se, femaletechengineer.se och femaletechnicalengineer.se. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som främst används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att automatiskt kunna anpassa vad som syns på en webbplats utifrån besökarens val.

Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och kan automatiskt anpassa sidan utifrån dina val, vilket sparar tid och ger en smidigare användarupplevelse.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan ändra din webbläsares inställningar så att den vägrar cookies. Nedan finns några exempel på hur man gör det för varje webbläsare.

  • Krom

  • Safari

  • Internet Explorer

 

Om du väljer att blockera cookies kan detta försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Kontakt utifrån berättigat intresse

Du kan inkluderas i vår marknadsföringsdatabas baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter baseras på vad GDPR kallar berättigat intresse. Det betyder att vi har bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda dig våra produkter och tjänster, och att det motiverar att vi samlar in och sparar dina uppgifter. Utifrån denna intresseavvägning har vi hämtat dina kontaktuppgifter från allmänt tillgängliga platser, till exempel ditt företags hemsida. Vi använder uppgifterna för att kontakta dig via mail. Du kan enkelt avregistrera dig från framtida utskick eller be oss ta bort dig helt från våra databaser.

Vilka system hanterar data?

CoGig AB använder en rad olika system för att hantera personuppgifter. Vi granskar regelbundet systemen utifrån de krav vi ställer för att hantera personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om du själv har inlett kontakt med oss, till exempel genom att ladda ner en guide, sparar vi dina uppgifter tills du eller vi vill avsluta kontakten. Det gör du enklast genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

Om vi har inlett kontakten lagras dina uppgifter så länge vi bedömer att det finns ett ömsesidigt intresse av detta. Vi går regelbundet igenom vår databas och raderar kontakter som inte visar intresse för kontakt, till exempel som under en period inte har öppnat mejl de får.

Ändringar eller tillägg i personuppgiftspolicyn

Vår personuppgiftspolicy kan komma att ändras i framtiden, till exempel om det blir lagändringar. Du hittar alltid den aktuella versionen på denna sida så att du enkelt kan hålla dig uppdaterad.

Frågor angående personuppgiftspolicyn?

Har du frågor eller synpunkter angående CoGig AB:s informationshantering och vår personuppgiftspolicy är du hjärtligt välkommen att höra av dig.

Detsamma gäller om du vill be oss ändra dina uppgifter, få dem utlämnade eller be oss ta bort dig helt från våra databaser. Kontakta oss på hello@cogig.se.

bottom of page